Technologický postup pro založení zahrady.

Orientační ceny úprav zahrady
 • Úprava zahrady „na klíč„ 100-300,- Kč/m² a více podle rozlohy a náročnosti úprav.
 • Celková cena zahrady o rozloze 500-600 m² je nejčastěji 250-270,- Kč/m²
 • Celková cena zahrady o rozloze 1200-1500 m² je nejčastěji 150-180,- Kč/m²

Vypracování návrhu
Postup práce a plateb
 • Informativní schůzka a vyplnění Dotazníku k projektu zahrady
 • Zpracování studie úprav a orientačního rozpočtu. Schválení záměru a finančního rámce úprav, případně dohodnutí postupu realizace v etapách.
 • Příprava projektu v počítači s možností prostorového zobrazení, kontroly navržených výsadeb z hlediska budoucí velikosti, stínění rostlinami nebo budovami, vytvořených pohledů, orientační kontroly barev a doby kvetení a podzimního vybarvení. Příprava projektu je ukončena schválením objednatele.
 • Platba poloviny předpokládané ceny projektu.
Dopracování projektu
 • Doplnění projektu výkresy nutnými k realizaci, technickou zprávou, osazovacími seznamy
 • Součástí projektu je i popis použitých trvalek s dobou a barvou květu, výškou v době květu a poznámkou o pěstování (např. vhodná k řezu, potřebuje zimní přikrývku apod.)
 • U dřevin je součástí popis skupin s českými názvy a navrženou velikostí a množstvím rostlin na jeden metr čtvereční.
 • Projekt obsahuje i rozpočet prací s nabídkovou cenou realizace
 • Při předání dokončeného projektu doplacení ceny projektu a DPH.
Realizace zahrady
Postup práce a plateb
 • Platba zálohy na materiál
 • Vyčištění pozemku od plevelu
 • Obdělání půdy a jemné terénní úpravy
 • Doplnění kompostových substrátu a úprava půdních vlastností
 • Vyměření záhonu
 • Zřízení okrajů záhonů
 • Hnojení substráty, výměna půdy např. v místech výsadby vřesovištních
 • Úprava povrchu záhonu
 • Rozmístění rostlin na místa výsadby
 • Výsadba rostlin
 • Osazení kůlů
 • Mulčování kůrou, nebo štěrkem
 • Ošetření vysazených rostlin a úprava povrchu záhonu
 • Předání dokončených prací a zúčtovacího rozpočtu s rozsahem prací podle skutečnosti
 • Záruka 12 měsíců


úvod o firmě služby založení zahrady fotogalerie kontakt